Regulamin

Niezapomniane chwile

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem użytkowania oraz wypożyczenia Fotobudki

 1. Przed złożeniem zamówienia prosimy o przesłanie wstępnego zapytania o dostępność danego terminu. Można zrobić to przez naszą stronę www.mojevent.pl lub bezpośrednio pod kontakt@mojevent.pl
 2. WhatsApp: 884-759-798
 3. Przedmiotem umowy jest wypożyczenie samoobsługowego automatu fotograficznego Fotobudka oraz dodatków do niego nazywanych dalej zbiorczo automatem.
 4. Wypożyczający przekazuje Biorącemu do wypożyczenia automat sprawny technicznie oraz zapewnia asystenta/asystentów do jego obsługi na czas wypożyczenia.
 5. Wypożyczający zapewnie transport automatu do miejsca jego używania.
 6. Ze względu na konieczność chłodzenia, praca automatu podlegać będzie przerwom technicznym (10 minut co 4-5 h, w zależności od ilości wykonywanych zdjęć). Czasu przerw nie wlicza się do czasu trwania wypożyczenia.
 7. Biorący od wypożyczenia zobowiązuje się wykorzystać automat zgodnie z jego przeznaczeniem oraz stosować się do instrukcji oraz wskazówek osoby obsługującej.
 8. Biorący do wypożyczenia zobowiązuje się zapewnić dostęp do energii elektrycznej (zasilanie z gniazdka 230V z uziemieniem), miejsce do rozstawienia automatu o powierzchni około 2x2m, zadaszone (w przypadku wypożyczenia automatu wraz z namiotem miejsce o powierzchni około 3x3x3m), o temperaturze min. 8 st. C.
 9. Wypożyczający zachowuje prawo do bezpłatnego prezentowania wykonywanych zdjęć w swoim portfolio, materiałach reklamujących działalność Wypożyczającego (m.in. na firmowej stronie internetowej, social media), a Biorący do wypożyczenia wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na wyżej wymienionych polach eksploatacji i w przyszłości nie będzie przedstawiał roszczeń finansowych z tego tytułu.
 10. Za wszystkie szkody powstałe z winy umyślnej osób użytkujących automat w czasie wypożyczenia odpowiada Biorący do wypożyczenia.
 11. Wypożyczający skontaktuje się z Biorącym do 2 dni roboczych od otrzymania zadatku oraz podpisanej umowy celem ustalenia szczegółów zamówienia, tj. Szablonów, teł, gadżetów.
 12. Biorący mailowo (kontakt@mojevent.pl) maksymalnie do dwóch tygodni przed wydarzeniem poinformuje o wybranych gadżetach, szablonach, tłach. 
 13. Po złożeniu zamówienia pobierany jest zadatek w wysokości 300 złotych płatny przelewem. Pozostała część kwoty wpłacona może zostać przelewem lub gotówką przed rozpoczęciem zabawy z fotobudką.